Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Lào Cai (101/GM-UBND ngày 20/4/2017).

GIẤY MỜI

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Lào Cai

 

UBND tỉnh mời tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng-  Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nội dung làm việc:

- Trao đổi kinh nghiệm về vận động, khai thác, sử dụng nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa khẩu.

- Khảo sát thực tế tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

3. Thời gian, địa điểm: Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh, xuất phát lúc 13 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 21/4/2017. Sau khi khảo sát thực tế tại Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị, Đoàn làm việc tại Phòng họp tầng 2 Tòa nhà Trung tâm dịch vụ cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

4. Công tác chuẩn bị:

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng chuẩn bị Báo cáo  liên quan đến kết quả vận động, khai thác, sử dụng nguồn vốn ODA cho dự án Phát triển kinh tế - xã hội đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng – Hợp phần đầu tư đô thị Đồng Đăng.

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực đối với việc vận động, khai thác, sử dung nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa khẩu để trao đổi với Đoàn.

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu chuẩn bị phòng họp và phục vụ buổi làm việc.

Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn