Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp về dự án Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái núi tuyết Mẫu Sơn (99/GM-UBND ngày 18/4/2017).

GIẤY MỜI

Họp thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện dự án

Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Núi Tuyết Mẫu Sơn

  

          Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2017, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Khu du lịch Mẫu Sơn tổ chức cuộc họp thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện dự án Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Núi Tuyết Mẫu Sơn.

          1. Thành phần làm việc:

            - Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo;

          - Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp;

           - Nhà đầu tư dự án Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái núi tuyết Mẫu Sơn (Công ty Cổ phần Bất động sản CT, Ông Nguyễn Việt Phương, Bà Trần Thị Hương, Ông Nguyễn Phi Hùng).

           - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện các phòng: Khoa giáo - Văn xã, Kinh tế chuyên ngành.

          2. Nội dung: Thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện dự án Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Núi Tuyết Mẫu Sơn.

          3. Thời gian:  14 giờ 00, ngày 21 tháng 4 năm 2017 (thứ Sáu).

          4. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

          5. Phân công chuẩn bị:

         - Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo liên quan đến tình hình triển khai thực hiện dự án.

        - Nhà đầu tư báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, các điều kiện đảm bảo để triển khai thực hiện dự án.

          - Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, chuẩn bị tài liệu, báo cáo liên quan đến nội dung dự án.

          Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn