Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo về việc hoãn kiểm tra thực tế hành lang an toàn đường bộ trên QL 1A (đoạn Mai Pha- Phai Trần) và làm việc về công tác quản lý, bảo vệ hành lang đường bộ (143/TB-UBND ngày 18/4/2017).

THÔNG BÁO

Về việc hoãn kiểm tra thực tế hành lang an toàn đường bộ trên QL 1A

 (đoạn Mai Pha- Phai Trần) và làm việc về công tác

quản lý, bảo vệ hành lang đường bộ

          

Ngày 17/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy mời số 97/GM-UBND về việc kiểm tra thực tế hành lang an toàn đường bộ trên QL 1A (đoạn Mai Pha- Phai Trần) và làm việc về công tác quản lý, bảo vệ hành lang đường bộ.

Do có chương trình công tác đột xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh hoãn nội dung kiểm tra thực tế hành lang an toàn đường bộ trên QL 1A (đoạn Mai Pha- Phai Trần) và làm việc về công tác quản lý, bảo vệ hành lang đường bộ theo Giấy mời nêu trên. Thời gian kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể sau.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các thành phần liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn