Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Lễ phát động xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (98/GM-UBND ngày 17/4/2017).

GIẤY MỜI

Dự Lễ phát động xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”

và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

 

 

          Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời Đại biểu tới dự Lễ phát động xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cụ thể như sau:

1. Thành phần

          - Đại diện Thường trực Tỉnh ủy (có giấy mời riêng);

          - Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh (có giấy mời riêng);

          - Đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (có giấy mời riêng);

- Thành viên Ban Quản lý “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Lạng Sơn;

          - Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

          - Đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố;

        - Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh (giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mời);

- Tỉnh đoàn Thanh niên CSHCM cử 30 Đoàn viên dự buổi lễ.

2. Nội dung: Tổ chức Lễ phát động xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

3. Thời gian: 01 buổi, từ 8h30 phút, ngày 28/4/2017.

4. Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Lạng Sơn.

          Trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Lễ phát động đúng thời gian và địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn