Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra thực tế hành lang an toàn đường bộ trên QL 1A (đoạn Mai Pha - Phai Trần) và làm việc về công tác quản lý, bảo vệ hành lang đường bộ (96/GM-UBND ngày 17/4/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra thực tế hành lang an toàn đường bộ trên QL 1A (đoạn Mai Pha - Phai Trần) và làm việc về công tác quản lý, bảo vệ hành lang đường bộ

 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế hành lang an toàn đường bộ trên QL 1A (đoạn Mai Pha - Phai Trần) và làm việc về công tác quản lý, bảo vệ hành lang đường bộ với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc.

2. Thời gian, địa điểm: Tập trung tại trụ sở UBND tỉnh, xuất phát lúc 14 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 19/4/2017. Sau khi đi kiểm tra thực tế, Đoàn họp tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: Kiểm tra thực tế công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên QL 1A (đoạn Mai Pha – Phai Trần) và kiểm điểm tình hình triển khai Chỉ thị số 06/CT-TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

4. Công tác chuẩn bị:

- Sở Giao thông vận tải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ hành lang đường bộ; kiểm điểm tình hình triển khai Chỉ thị số 06/CT-TU ngày 18/7/2016 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

- Các sở, ngành, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ, chuẩn bị tài liệu, báo cáo liên quan đến nội dung làm việc.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn