Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời họp Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hoá thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (95/GM-UBND ngày 15/4/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa

thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn: Trưởng Ban;

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực thực hiện dự án (theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh);

- Đại diện Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời).

- Thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo (theo Quyết định 06/QĐ-BCĐ ngày 13/01/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo);

- Phóng viên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin).

2. Nội dung: Xem xét tiến độ thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm: Từ 14h00 ngày 21/4/2017, tại Phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh.

4. Công tác chuẩn bị:

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo theo nội dung cuộc họp (tài liệu họp chuẩn bị 28 bộ).

- Các thành phần tham dự chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn