Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp xem xét Dự án trồng rừng gỗ nguyên liệu cao cấp của Công ty TNHH MTV Innovgreen Lạng Sơn (94/GM-UBND ngày 14/4/2017).

GIẤY MỜI

Họp xem xét Dự án trồng rừng gỗ nguyên liệu cao cấp

của Công ty TNHH MTV Innovgreen Lạng Sơn

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2017, UBND tỉnh tổ chức họp với nội dung sau:

1. Thành phần mời:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện UBND các huyện: Chi Lăng, Tràng Định, Lộc Bình, Cao Lộc.

2. Thời gian và địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00’ ngày 18/4/2017 (thứ Ba) tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung:

Rà soát các vấn đề liên quan đến Dự án trồng rừng gỗ nguyên liệu cao cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Dự án) của Công ty TNHH MTV Innovgreen Lạng Sơn và các kiến nghị của Công ty về việc cho thuê đất thực hiện Dự án.

4. Phân công chuẩn bị:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung liên quan đến việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án của Công ty TNHH MTV Innovgreen Lạng Sơn.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra thực tế việc sử dụng đất, đề xuất xử lý các kiến nghị của Công ty liên quan đến đất đai thuộc Dự án.

c) UBND các huyện có liên quan báo cáo về hiện trạng quản lý đất đai, rừng trồng thuộc phạm vi Dự án.

(Các đơn vị chủ động sao in tài liệu đảm bảo phục vụ họp).

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn