Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 03/04/2017 đến Chủ nhật ngày 09/4/2017)

Thứ Hai, 03/04/2017 - 08:31

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 03/4/2017

 

THỨ BA

Ngày 04/4/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 05/4/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 06/4/2017

THỨ SÁU

Ngày 07/4/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 08/4/2017

 

CHỦ NHẬT

Ngày 09/4/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: 8h Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh với huyện ủy 05 huyện biên giới

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Nghỉ Quốc lễ giỗ tổ Vua Hùng

Sáng: Họp giao ban thường trực Tỉnh ủy

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Nghỉ Quốc lễ giỗ tổ Vua Hùng

Đi công tác

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Nghỉ Quốc lễ giỗ tổ Vua Hùng

Sáng: 8h Dự họp triển khai kế hoạch giám sát và kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2017; triển khai công tác quý II năm 2017; cho ý kiến vào dự thảo Quy chế phối họp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực UBMTTTQ tỉnh

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h00 Dự Hội nghị quán triệt Luật Báo chí năm 2016

Sáng: 8h họp xem xét dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Nghỉ Quốc lễ giỗ tổ Vua Hùng

Sáng: 8h Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Khu du lịch Mẫu Sơn

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn