Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời họp tiểu ban khánh tiết, phục vụ Đại hội TĐYN (54/GM-VP).

GIẤY MỜI HỌP

 

         

Trưởng Tiểu ban Trang trí khánh tiết – phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ III quyết định tổ chức họp Tiểu ban để thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, cụ thể như sau.

 

 

1. Thành phần mời họp gồm:

 

- Các thành viên Tiểu ban Trang trí khánh tiết - Phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ III;

- Mời đồng chí Giám đốc; các Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Các đồng chí chuyên viên, nhân viên thuộc các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ (do lãnh đạo các đơn vị đã chọn cử - có Danh sách kèm theo).

2. Nội dung: Kiểm điểm về công tác thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban; thông qua phương án bố trí chỗ ăn, nghỉ của đại biểu, phương án bố trí chỗ ngồi của đại biểu; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban và công chức, viên chức tham gia phục vụ Đại hội.

 

3. Thời gian: 8h00, ngày 23 tháng 9 năm 2010.

 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thành phần và thời gian trên./.        

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn