Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thu, nộp tiền phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua Bưu điện (758/VP-KTTH, ngày 21/3/2017).

Kính gửi: Kho bạc nhà nước tỉnh.

         

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 132/KBLS-KTNN ngày 17/3/2017 của Kho bạc nhà nước tỉnh về việc “thu, nộp tiền phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua Bưu  điện”, sau khi xem xét, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đồng ý cho phép Kho bạc nhà nước tỉnh ủy quyền cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn thực hiện thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo đề xuất tại Công văn nêu trên. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/4/2017.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để Kho bạc nhà nước tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn