Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc thẩm tra Tờ trình số 29/TTr-SYT ngày 14/3/2017 của Sở Y tế (753/VP-KGVX, ngày 20/3/2017).

Kính gửi: Sở Y tế.

 

 

          Sau khi thẩm tra Tờ trình số 29/TTr-SYT ngày 14/3/2017 của Sở Y tế về việc xin điều chỉnh nội dung trong chương trình làm việc năm 2017 của UBND tỉnh về lĩnh vực an toàn thực phẩm, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Sở Y tế xin rút không trình UBND tỉnh về nội dung “Xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý và tham gia quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” cần: Lý giải, viện dẫn rõ các văn bản có tính pháp lý quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đã được ban hành do cơ quan nào? số văn bản? thời gian ban hành văn bản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; còn phù hợp với những quy định hiện hành không?

 

2. Nội dung Sở Y tế xin thay thế trình UBND tỉnh về “Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế” chưa nói rõ được các căn cứ tại điều, khoản theo văn bản nào quy định để làm rõ sự cần thiết cần phải trình ban hành nội dung trên, đồng thời nghiên cứu kỹ thẩm quyền ban hành để trình cho đúng quy định.

 

Đề nghị Sở Y tế sớm nghiên cứu, bổ sung để Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn