Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc chương trình học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh (752/VP-KGVX, ngày 20/3/2017).

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  

 

Sau khi xem xét Công văn số 287/SKHĐT-XTĐT ngày 17/3/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chương trình học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 287/SKHĐT-XTĐT; yêu cầu nội dung tìm hiểu, học tập phải cụ thể, thiết thực, đúng quy định; kết thúc chương trình học tập báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

2. Mời thêm thành phần là phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tham gia Đoàn công tác để thu thập tài liệu, tư liệu chi tiết, đầy đủ bằng hình ảnh, âm thanh để phục vụ công tác báo cáo của Đoàn và công tác tuyên truyền của tỉnh.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn