Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xem xét đề nghị cải tạo, nâng cấp cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Thương mại Xứ Lạng (740/VP-KTTH, ngày 20/3/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Công Thương;

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

   

Sau khi xem xét Văn bản số 05/XL-XD ngày 13/3/2017 của Công ty TNHH Thương mại Xứ Lạng về việc “xin phép cải tạo, nâng cấp, mở rộng quy mô diện tích kinh doanh xăng dầu”; đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường  và các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của doanh nghiệp tại Văn bản nêu trên; Báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh trước ngày 30/3/2017.

Văn bản số 05/XL-XD ngày 13/3/2017 của Công ty TNHH Thương mại Xứ Lạng được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện ./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn