Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 20/03/2017 đến Chủ nhật ngày 26/3/2017)

Thứ Hai, 20/03/2017 - 07:30

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 20/3/2017

 

THỨ BA

Ngày 21/3/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 22/3/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 23/3/2017

THỨ SÁU

Ngày 24/3/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 25/3/2017

 

CHỦ NHẬT

Ngày 26/3/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến dự Hội nghị trực tuyến phát triển dược liệu Việt Nam

 

 

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 17

Sáng: 8h Dự Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự Đại hội Hiệp Hội du lịch tỉnh Lạng Sơn khoá III, nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ bẩy (mở rộng)

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Dự Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng:

- Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ bẩy (mở rộng)

- 9h Dự công bố Kết luận thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

 

 

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp, Quốc hội khóa XIV

 

 

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 17

Sáng: 7h30 Dự Đại hội Đại biểu hội chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VI 

Sáng: 8h Dự Đại hội Hiệp Hội du lịch tỉnh Lạng Sơn khoá III, nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ bẩy (mở rộng)

 

Dự Hội thảo Báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc làn thứ XIX năm 2017

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Dự Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn