Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc cho phép xuất khẩu hàng đông lạnh, hàng hải sản tươi sống chở nguyên container qua cửa khẩu phụ Cốc Nam (730/VP-KTTH, ngày 17/3/2017).

Kính gửi:

 

 

- Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;

   - Công ty TNHH Thương mại TMT Lạng Sơn.   

 

 

Sau khi xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại TMT Lạng Sơn tại Văn bản số 16/TTr-TMT ngày 28/02/2017 về việc xin xuất khẩu hàng đông lạnh, hàng hải sản tươi sống chở nguyên container qua cửa khẩu phụ Cốc Nam và đề nghị của Cục Hải quan tại Công văn số 489/HQLS-GSQL ngày 13/3/2017 về việc xem xét đề nghị được xuất khẩu hàng đông lạnh chở nguyên container qua cửa khẩu phụ Cốc Nam của Công ty TNHH Thương mại TMT Lạng Sơn; đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý cho Công ty TNHH Thương mại TMT Lạng Sơn thực hiện thí điểm việc xuất khẩu hàng đông lạnh, hàng hải sản tươi sống chở nguyên container qua cửa khẩu phụ Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng để giao hàng cho đối tác phía Trung Quốc theo đúng hợp đồng ký kết. Thời hạn thực hiện thí điểm đến hết ngày 31/12/2017.

 

2. Mỗi đợt xuất khẩu hàng hóa, Công ty TNHH Thương mại TMT Lạng Sơn có trách nhiệm đăng ký số lượng xe, biển số kiểm soát xe, biển số kiểm soát sơmiromooc, hàng hóa xuất khẩu, lái xe, phụ xe với các cơ quan, lực lượng chức năng để phục vụ công tác quản lý theo đúng quy định.

 

3. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Công ty thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết cho hàng hóa, người, phương tiện sang Trung Quốc giao hàng; thực hiện công tác quản lý người và phương tiện xuất nhập cảnh, giám sát hàng hóa xuất khẩu đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Giao Cục Hải quan chủ trì theo dõi quá trình thực hiện thí điểm; từng quý tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn