Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đài PTTH tỉnh

Thứ Sáu, 17/03/2017 - 16:18

Sáng ngày 17/3/2017, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh.

 

Trong Quý I/2017, Đài PTTH tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đã có sự chuyển biến tích cực. Theo đó, thực hiện tốt tuyên truyền các nhiệm vụ thường xuyên, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân; việc nâng cao chất lượng chương trình của Đài được chú trọng thực hiện; bên cạnh đó, quan tâm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đài; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nền nếp, nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, kỷ luật hành chính, quy chế nội bộ; tăng cường các hoạt động liên kết và phối hợp trong hoạt động phát thanh truyền hình.

 

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, kết quả của Đài PTTH trong thời gian qua; tuy nhiên, Đài PTTH tỉnh vẫn chưa phát huy hết vai trò trong thực hiện nhiệm vụ; còn hạn chế trong công tác quản trị nội bộ, thực hiện cơ chế tự chủ, công tác phối hợp, thông tin báo cáo. Đồng chí yêu cầu Đài PTTH tỉnh thời gian tới cần tiếp tục nâng cao năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành đơn vị; ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động trong nghiên cứu, nâng cao năng lực trình độ, chuyên môn; chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, cần xây dựng các chuyên trang, chuyên mục đa dạng, phong phú về nội dung, quan tâm chất lượng, tăng tính phản biện trong từng tác phẩm; làm tốt công tác quản trị nội bộ, quản lý tài chính, tăng cường nề nếp, kỷ cương trong cơ quan; nghiêm túc rà soát, đề xuất đầu tư những hạng mục, trang thiết bị thật sự cần thiết; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình cơ chế tự chủ theo quy định./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn