Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020

Thứ Sáu, 17/03/2017 - 14:35
Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo

UBND tỉnh vừa thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2020. (Quyết định số: 426/QĐ-UBND, ngày 16/3/2017).

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng chí  Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm Phó Trưởng Ban; các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

 

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 – 2020. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Sở Giao thông vận tải./.

 

Hằng Chi

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn