Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 (67/GM-UBND ngày 17/3/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017, cụ thể như sau:

I. Thành phần mời:

1. Đại biểu Trung ương (Có Giấy mời riêng)

- Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- Lãnh đạo, chuyên viên Vụ III, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

2. Đại biểu tỉnh

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;      (Có Giấy mời riêng)

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                              

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp Trung ương, doanh nghiệp tỉnh (các đơn vị trong Cụm thi đua của tỉnh).

- Các huyện, thành phố: Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Trưởng phòng Nội vụ và cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng;

- Các tập thể, cá nhân báo cáo tham luận (có danh sách gửi kèm);

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng (có danh sách gửi kèm);

- Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng. 

II. Thời gian: 01 buổi, từ 14h00 giờ ngày 23/3/2017 (Thứ Năm).

III. Địa điểm: Tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lạng Sơn.

Trân trọng kính mời./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn