Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc báo cáo số 61/BC-TCT của Tổ công tác rà soát, điều chỉnh các dự án đầu tư công (722/VP-KTN, ngày 17/3/2017).

     Kính gửi:

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

Xem xét Báo cáo số 61/BC-TCT ngày 27/02/2017 của Tổ công tác rà soát, điều chỉnh các dự án đầu tư công có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ trở lên về việc điều chỉnh giảm quy mô Dự án Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc), đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Báo cáo số 61/BC-TCT ngày 27/02/2017 đã nêu rõ Tổng kế hoạch vốn xác định bố trí cho dự án đến 2020 là 79.000 triệu đồng, bằng 35% tổng mức đầu tư, nhưng chưa có nội dung đề xuất về: Nguồn vốn thực hiện hoàn thành dự án; phân kỳ đầu tư cho phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo lại, trong đó nêu đầy đủ các nội dung nêu trên.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn