Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tăng cường ngăn chặn gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam tại khu vực huyện Lộc Bình (715/VP-KTTH, ngày 16/3/2017).

Kính gửi:

 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;

- Cục Hải quan;

- Công an tỉnh;

- UBND huyện Lộc Bình.

 

 

Sau khi xem xét Công văn số 194/BCĐ ngày 13/3/2017 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Lộc Bình về việc đề nghị cho phép Ban Chỉ đạo 389 huyện Lộc Bình lập barie ngăn chặn gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường triển khai các biện pháp chống buôn lậu và tổ chức chốt chặn 24/24 tại khu vực thôn Nà Quân, xã Yên Khoái và khu vực Bản Giểng, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình để ngăn chặn, chống các hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu (nhất là gia cần nhập lậu, liên quan đến dịch cúm A/H7N9).  

2. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma nghiên cứu, đề xuất lập rào chắn tại những đường mòn, lối mở biên giới có nguy cơ phát sinh hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa (nhất là gia cầm giống) qua biên giới.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn