Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tổ chức Chương trình “Xiếc - ảo thuật - Ca Nhạc” ủng hộ người tàn tật, trẻ mồ côi tỉn (713/VP-KGVX, ngày 16/3/2017).

Kính gửi:

 

- Liên chi Hội Xiếc Việt Nam;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh.

 

                                                   

Sau khi xem xét Công văn số 03/CV-LCH ngày 17/02/2017 của Liên chi Hội Xiếc Việt Nam về biểu diễn chương trình truyền hình trực tiếp “Xiếc - Ảo thuật - Ca Nhạc” ủng hộ người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 336/SVHTTDL-QLVH ngày 10/3/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức chương trình “Xiếc, ảo thuật, ca nhạc” ủng hộ người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý về chủ trương tổ chức Chương trình “Xiếc - Ảo thuật - Ca Nhạc” ủng hộ người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh Lạng Sơn theo như đề nghị của Liên chi Hội Xiếc Việt Nam tại Công văn trên. Thời gian biểu diễn: dự kiến tháng 12/2017, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế người tàn tật (03/12).

 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn Liên chi Hội Xiếc Việt Nam hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn