Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc kiểm tra xem xét đề nghị của Hội Cựu thanh niên xung phong (712/VP-KGVX, ngày 16/3/2017).

Kính gửi:

Sở Nội vụ.

                                           

       

Sau khi xem xét Công văn số 585/KN-TNXP ngày 09/3/2017 của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh về đề nghị giải quyết cho ông Nông Xuân Việt, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Văn Quan không phải là người về hưu, được hưởng chế độ thù lao hệ số 2 (lương tối thiểu) theo Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Văn Quan và các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét đề nghị của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tại Công văn trên. Đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/3/2017.

 

(Công văn số 585/KN-TNXP ngày 09/3/2017 của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh được gửi qua Văn phòng điện tử - eOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn