Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo Về việc thay đổi thời gian Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý 1 năm 2017, phương hướng nhiệm vụ Quý 2 năm 2017 (102/TB-UBND ngày 14/3/2017).

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác

bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý 1 năm 2017,

phương hướng nhiệm vụ Quý 2 năm 2017

 

 

Thực hiện Công điện số 202/CĐ-VPCP ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 62/GM-UBND, ngày 14 tháng 3 năm 2017 về việc tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý 1 năm 2017, phương hướng nhiệm vụ Quý 2 năm 2017, thời gian vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 3 năm 2017 (Thứ Tư).

Tiếp theo Văn phòng Chính phủ có Công điện số 216/CĐ-VPCP ngày 14 tháng 3 năm 2017 về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị nêu trên.

UBND tỉnh thông báo thay đổi thời gian dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý 1 năm 2017, phương hướng nhiệm vụ Quý 2 năm 2017, cụ thể: 13 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2017 (Thứ Năm).

Các nội dung khác theo Giấy mời số 62/GM-UBND, ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi.

UBND tỉnh thông báo tới các thành phần mời dự Hội nghị biết để thực hiện./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn