Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp về phương án quản lý, ký kết hợp đồng cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (65/GM-UBND ngày 14/3/2017).

GIẤY MỜI

Họp về phương án quản lý, ký kết hợp đồng cho

thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

         

 

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét kết quả rà soát hồ sơ quản lý, hiện trạng các khu nhà đất và phương án quản lý, ký kết hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, với nội dung sau:

 1. Thành phần:

  - Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

  - Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng.

  - Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn.

2. Nội dung:

 - UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo về thực trạng các khu nhà đất và đề xuất phương án quản lý, ký kết hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn (tài liệu chuẩn bị 18 bản).

- Các Sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu và tham góp ý kiến theo quy định.

  3. Thời gian, địa điểm:

- Từ 8 giờ 00 ngày 17 tháng 3 năm 2017 (thứ Sáu).

- Phòng họp trực tuyến 1 (tầng 3) Trụ sở UBND tỉnh

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn