Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp xem xét tình hình triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý tự chủ toàn phần và công tác xã hội hóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (63/GM-UBND ngày 14/3/2017).

GIẤY MỜI

Họp xem xét tình hình, tiến độ triển khai thực hiện chuyển đổi

 mô hình quản lý và hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

 

 

 

               

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi họp xem xét tình hình, tiến độ triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì cuộc họp;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Y tế: Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách khám chữa bệnh; Trưởng phòng: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ;

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách hậu cần -  khám chữa bệnh; Trưởng phòng: Kế hoạch, Tài chính và Tổ chức cán bộ;

- Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên phòng Khoa giáo - Văn xã (phụ trách lĩnh vực y tế) Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 15/3/2017 (thứ Tư).

3. Địa điểm: Phòng họp A3 - tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý và hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để báo cáo tại cuộc họp; những khó khăn, vướng mắc, giải pháp, đề xuất, kiến nghị.

Trân trọng kính mời các đồng chí dự họp./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn