Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 13/03/2017 đến Chủ nhật ngày 19/3/2017)

Thứ Hai, 13/03/2017 - 13:50

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 13/3/2017

 

THỨ BA

Ngày 14/3/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 15/3/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 16/3/2017

THỨ SÁU

Ngày 17/3/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 18/3/2017

 

CHỦ NHẬT

Ngày 19/3/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, kỳ 1 (cả ngày)

Dự Hội nghị tổng kết Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới (cả ngày)

Tiếp công dân định kỳ tháng 3 (cả ngày)

Sáng: 8h30 Dự kỷ niệm 70 năm ngành truyền thống ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn

 

Sáng: Dự giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, kỳ 1 (cả ngày)

Sáng: 8h00 Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Dự kiến Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Lộc Bình và xã Hữu Khánh

Sáng: Dự kiến Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Cao Lộc và xã Yên Trạch

 

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

 

 

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, kỳ 1 (cả ngày)

Dự Hội nghị tổng kết Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới (cả ngày)

Sáng: 8h Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng:  8h30 Dự kỷ niệm 70 năm ngành truyền thống ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Sáng: 8h Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 tại Đài phát thanh và Truyền hình

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn