Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị đánh giá việc triển khai đo lường xác minh chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN (58/GM-UBND ngày 12/3/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị đánh giá việc triển khai đo lường xác minh chỉ số

hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của

cơ quan hành chính nhà nước

 

 

 

 

Thực hiện Công văn số 52/BNV-CCHC ngày 06/3/2017 của Bộ Nội vụ về việc dự Hội nghị đánh giá việc triển khai đo lường xác minh chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị trực tuyến với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự Hội nghị:

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan.

- Sở Nội vụ: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác cải cách hành chính, Trưởng Phòng cải cách hành chính và chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính.

- Chủ tịch UBND, Trưởng Phòng Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

- Chủ tịch UBND phường Đông Kinh và phường Hoàng Văn Thụ.

- Phóng viên: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Lạng Sơn (đưa tin).

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, ngày 14/3/2017.

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối liên hệ với Bộ Nội vụ để chủ động chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị.

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chuẩn bị phòng họp.

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo), Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật phục vụ họp trực tuyến.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự hội nghị (Đề nghị các đồng chí có mặt tại Phòng họp trước giờ khai mạc 10 phút)./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn