Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Phòng, chống dịch cúm A(H7N9) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:  46/KH-UBND   

      Lạng Sơn, ngày  06 tháng 3 năm 2017

                                                  

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch cúm A(H7N9) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

 

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-BYT ngày 21/02/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt “Kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A(H7N9) tại Việt Nam” ; để chủ động phòng, chống dịch cúm A(H7N9) trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch cúm A(H7N9) như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do dịch cúm A(H7N9).

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ THEO TÌNH HUỐNG DỊCH

1. Tình huống 1: Chưa có trường hợp bệnh trên người

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh cúm A(H7N9) đầu tiên xâm nhập vào địa bàn tỉnh hoặc xuất hiện tại cộng đồng để xử lý triệt để, tránh lây lan.

2. Tình huống 2: Bắt đầu có các trường hợp nhiễm cúm A(H7N9) trên người nhưng chưa phát hiện lây từ người sang người

Khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch từ gia cầm sang người hoặc từ người sang người.

3. Tình huống 3: Phát hiện có các trường hợp nhiễm cúm A(H7N9) lây từ người sang người nhưng ở phạm vi hẹp hoặc những ca đơn lẻ

Nhanh chóng khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng.

4. Tình huống 4: Dịch bùng phát ra cộng đồng

Giảm thiểu tác động của dịch đối với cuộc sống của người dân.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức, chỉ đạo

          - Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch cúm các cấp, xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm A(H7N9) ở người nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn dịch lây lan.

- Tăng cường vai trò của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh các cấp, chỉ đạo kịp thời các hoạt động phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại cơ sở.

- Tăng cường giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nặng, giám sát chặt chẽ tất cả hành khách, phương tiện, hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu, chuẩn bị tốt việc sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân; tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống cho người dân.

- Tăng cường sự tham gia của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong việc phối hợp triển khai công tác giám sát, truyền thông về phòng, chống bệnh dịch cúm nói chung và cúm A( H7N9) nói riêng.

- Tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên gia cầm, thủy cầm trên địa bàn và kịp thời khoanh vùng, xử lý ổ dịch để hạn chế lây lan.

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh để đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung.

2. Xây dựng kế hoạch, đầu tư tài chính

          Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, đáp ứng kịp thời kinh phí để chủ động tăng cường các hoạt động cho giám sát phòng, chống dịch; bố trí kinh phí dự phòng cho công tác chống dịch để phục vụ trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng.

3. Chuyên môn kỹ thuật

3.1. Các giải pháp giảm mắc

- Tăng cường năng lực giám sát bệnh cúm A(H7N9) qua việc đẩy mạnh hoạt động giám sát cúm trọng điểm quốc gia, xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp phòng ngừa, cách ly, thu dung, điều trị kịp thời.

- Nắm chắc thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, kể cả sự lưu hành vi rút cúm A(H7N9) trên các đàn gia cầm, thủy cầm để kịp thời triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp.

- Xử lý triệt để các ổ dịch trên các đàn gia cầm, thủy cầm, không để lây lan sang người hoặc không để lây lan từ người sang người.

- Tuân thủ hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch cúm A(H7N9); thực hiện điều tra dịch tễ ca bệnh, điều tra người tiếp xúc và nguồn lây truyền để có kế hoạch, biện pháp phòng, chống thích hợp.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh cá nhân để phòng bệnh cúm A(H7N9).

- Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, công tác sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương trước, trong và sau thời gian xảy ra dịch.

- Đảm bảo kinh phí, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời cho các đơn vị triển khai các biện pháp chống dịch.

3.2. Các giải pháp giảm tử vong

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị phòng, chống dịch; củng cố mạng lưới các cơ sở y tế để thu dung, điều trị bệnh nhân cúm A(H7N9) và có kế hoạch mở rộng các cơ sở thu dung điều trị theo từng tình huống dịch. 

- Chỉ đạo các đơn vị khám, chữa bệnh chuẩn bị khu vực tiếp nhận bệnh nhân cúm A(H7N9) khi có dịch; đảm bảo đầy đủ, trang thiết bị, vật tư, thuốc cấp cứu bệnh nhân nặng; thành lập các đội cấp cứu lưu động để hỗ trợ các địa phương có nhiều bệnh nhân; chỉ đạo chuyên môn, hướng dẫn và hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới.

- Nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị bệnh cúm A(H7N9) và các kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hồi sức cấp cứu, đặc biệt là bác sĩ, điều dưỡng ở khu điều trị tích cực, điều trị nhóm bệnh nhân nặng.

4. Truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Chỉ đạo tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo cho người dân không hoang mang và không chủ quan và có kiến thức để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Tuyên truyền đến các đối tượng nguy cơ lây nhiễm từ khách nhập cảnh, người nước ngoài nhằm ngăn chặn các ca bệnh xâm nhập vào Lạng Sơn qua đường nhập cảnh. Tuyên truyền trực tiếp (tờ rơi, phát thanh) cho một số đối tượng nguy cơ cao tiếp xúc với người Việt Nam và người nước ngoài trở về từ vùng có dịch.

- Nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống cán bộ tuyên truyền trong và ngoài ngành y tế về trình độ, phương tiện, nhân lực. Huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống dịch cúm A(H7N9).

- Thông báo diễn biến, tình hình dịch bệnh hàng ngày của các nước đang có dịch, truyền thông nguy cơ, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang tin điện tử của Sở Y tế.

- Phổ biến các biện pháp phòng, chống cúm A(H7N9) thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động phòng, chống; biết cách tự bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, nâng cao thể trạng, hạn chế đi lại đến vùng có ổ dịch.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống cúm A(H7N9).

5. Công tác phối hợp liên ngành

- Huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể (Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ) trong việc vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm A(H7N9).

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thực phẩm gia cầm sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Kịp thời thông báo và chia sẻ thông tin với Sở Y tế về tình hình dịch để phối hợp triển khai các biện pháp ngăn ngừa không để dịch lây lan sang người.

- Thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch cúm A(H7N9) trên gia cầm và trên người tại địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Giao Sở Y tế làm đầu mối tổng hợp dự toán từ các cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính xem xét, cân đối nguồn kinh phí trình cấp có thẩm quyền cấp bổ sung kinh phí phòng, chống dịch theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cúm A (H7N9) của tỉnh; xây dựng kế hoạch chi tiết khi có dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh.

          - Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch; kiểm tra đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh cúm A(H7N9) của các sở, ngành và các huyện, thành phố; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch, triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch cúm A(H7N9) tại cộng đồng.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn trong công tác phòng chống dịch cúm A(H7N9) như: Giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, cơ sở y tế, giám sát hành khách nhập cảnh từ các vùng có dịch nhằm phát hiện sớm ca bệnh dịch để tổ chức xử lý kịp thời ổ dịch không để dịch lan rộng; các bệnh viện đảm bảo khu cách ly đủ giường bệnh, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị cũng như nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế phân bổ ngân sách đầu tư và các nguồn vốn khác của tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo đáp ứng đủ cho công tác phòng, chống dịch bệnh cúm A(H7N9).

3. Sở Tài chính

Đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch; chuẩn bị nguồn kinh phí đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch trong trường hợp cần thiết và có kế hoạch bổ sung kinh phí cho các hoạt động chống dịch trong trường hợp dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tổ chức giám sát chặt chẽ và báo cáo tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm, thủy cầm để phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch; kịp thời thông báo cho ngành y tế để phối hợp triển khai các biện pháp phòng lây nhiễm vi rút cúm A(H7N9) và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây sang người.

- Quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, kinh doanh, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn khi có dịch xảy ra.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh việc thực hiện chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.

5. Sở Công Thương

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm tại cơ sở kinh doanh.

 - Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý thị trường không để thực phẩm không rõ nguồn gốc xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

          6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chỉ đạo Ban Quân y, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cho từng đơn vị.

- Có phương án triển khai khu vực cách ly và bệnh viện dã chiến chi viện cho ngành y tế trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng đáp ứng của ngành y tế.

          7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo Ban Quân y các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cho từng đơn vị.

          - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với tổ kiểm dịch y tế quốc tế trong việc giám sát khách nhập cảnh.

          8. Công an tỉnh

Phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố trong việc kiểm tra đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng, chống dịch; đảm bảo an ninh trật tự khi có dịch xảy ra trên địa bàn.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Đẩy mạnh hoạt động công tác y tế học đường, chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học.

- Chỉ đạo các trường tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tuyên truyền cho học sinh về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch trong nhà trường; khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng.

- Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp dịch bệnh trong trường học cho ngành y tế để phối hợp xử lý.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hoá các loại hình truyền thông nhằm truyền tải thông tin đến với người dân.

11. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh khi có dịch bệnh xảy ra; chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, các bến xe trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm do Bộ Y tế quy định.

- Có phương án huy động các phương tiện vận tải công cộng nhằm đáp ứng với tình huống cần di chuyển người dân đến khu vực cách ly theo đề nghị của Sở Y tế.

12. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chỉ đạo triển khai tốt công tác thu gom, quản lý, xử lý nguồn chất thải, rác thải sinh hoạt và rác thải y tế.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguồn nước thải, đảm bảo nguồn nước thải được xử lý trước khi xả ra môi trường.

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các công ty du lịch, các khách sạn tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống dịch cúm A(H7N9).

- Thông báo kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc cúm A(H7N9) và hành trình của các đoàn khách từ vùng có dịch với Sở Y tế.

14. Cục Hải quan

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với tổ kiểm dịch y tế quốc tế xử lý hàng hóa bị ô nhiễm.

15. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Sở Y tế thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

16. UBND các huyện, thành phố

- Chủ động xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch cúm A(H7N9) và lập dự toán kinh phí chi cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh từ nguồn kinh phí của địa phương.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch theo từng địa bàn dân cư.

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của các ngành, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, phòng chống ô nhiễm môi trường, xử lý môi trường đặc biệt tại những nơi mật độ dân cư cao, nguy cơ ô nhiễm lớn; huy động lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia vào công tác phòng, chống dịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự khi có dịch xảy ra trên địa bàn.

- Chỉ đạo tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng.

17. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể của tỉnh

Tích cực, chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp và ngành y tế triển khai, thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch cúm A(H7N9) nhằm bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của nhân dân.   

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn