Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1, năm 2017

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 

 

Số: 36/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Lạng Sơn, ngày  23 tháng 02 năm 2017

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1, năm 2017

 

 

 

 

Theo thông báo của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), tổ chức Nông nghiệp – Lương thực – Liên Hiệp Quốc (FAO), trong tháng 01/2017 tại Trung Quốc đã xảy ra nhiều ổ dịch cúm gia cầm thể độc lực cao như cúm gia cầm A/H7N9, H5N2, H5N8, H5N6. Như vậy, nguy cơ vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút độc lực cao khác chưa có ở Việt Nam có nguy cơ xâm nhiễm vào trong nước là rất cao, thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh ở đàn vật nuôi, chủ động tiêu diệt tác nhân gây bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; thực hiện Công văn số 1536/BNN-TY ngày 21/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc khẩn trương triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, THỜI GIAN THỰC HIỆN

          1. Mục đích

          - Thực hiện đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng nhằm chủ động ngăn chặn các chủng vi rút gây bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm bằng biện pháp cắt đứt đường lây truyền của vi rút trên quần thể gia súc, gia cầm và trong môi trường.

          - Hạn chế và ngăn chặn sự phát sinh, bùng phát và lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm; góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

          2. Yêu cầu

          - Tổ chức thực hiện có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y và chỉ đạo của UBND tỉnh.

          - Các đối tượng thuộc diện phải vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phải được tiêu độc, khử trùng 100%.

          - Việc tiêu độc, khử trùng phải được thực hiện theo quy định: Vệ sinh cơ giới trước, sau đó tiến hành tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất.

          - Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và các phương tiện, dụng cụ trong quá trình tiêu độc, khử trùng.

          - Người tham gia thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phải được trang bị đầy đủ dụng cụ và bảo hộ lao động như: bình bơm, khẩu trang, quần áo bảo hộ, kính, ủng, găng tay,... và được trả công theo chế độ quy định. Được trang bị kiến thức về công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và đủ sức khỏe hoàn thành công việc được giao.

          3. Thời gian thực hiện

          Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn tỉnh thực hiện đồng bộ từ ngày 24 tháng 02 năm 2017 đến hết ngày 23 tháng 3 năm 2017.

            II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG

1. Nội dung vệ sinh, tiêu độc, khử trùng

1.1. Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm

a) Đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung:

- Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, hàng ngày quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh.

- Định kỳ thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, phun khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 01 (một) lần.

- Vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn,… trước khi ra/vào cơ sở.

b) Đối với chăn nuôi hộ gia đình:

- Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia cầm; thu gom phân rác, độn chuồng để đốt hoặc chôn.

- Định kỳ phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận mỗi tuần 01 (một) lần.

- Vệ sinh sạch sẽ phương tiện, dụng cụ sau mỗi lần vận chuyển.

c) Cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm:

- Phát quang cây cỏ xung quanh và hàng ngày quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp, thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu hủy.

- Phun tiêu độc khử trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở,...

1.2. Cơ sở, điểm giết mổ gia cầm

- Nơi nhốt gia cầm chờ giết mổ: Tổ chức vệ sinh, thu gom rác thải để chôn hoặc đốt, sau đó phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực nhốt, giữ gia cầm sau khi gia cầm được đưa đi giết mổ.

- Nơi giết mổ gia cầm: Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau cuối ngày sản xuất, giết mổ.

- Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng; khơi thông cống rãnh.

1.3. Chợ có buôn bán gia súc, gia cầm sống và sản phẩm động vật

- Quét dọn và tổ chức phun thuốc khử trùng khu vực buôn bán động vật, sản phẩm động vật, khu vực giết mổ và các vật dụng liên quan vào cuối mỗi buổi chợ.

- Phương tiện, dụng cụ vận chuyển phải được phun khử trùng khi vào, ra khỏi chợ;

- Những quầy bán thịt phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc tiêu độc khử trùng cuối mỗi buổi chợ.

- Quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng biện pháp chôn hoặc đốt.

1.4. Khu vực công cộng, đường làng ngõ xóm

Thường xuyên vệ sinh, quét dọn và thu gom rác thải để xử lý; phun tiêu độc một tuần một lần.

1.5. Đối với động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bị bắt giữ

- Vệ sinh tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng để vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bị bắt giữ.

- Quét dọn, thu gom phân, rác thải để xử lý chôn hoặc đốt; sau đó phun thuốc khử trùng khu vực nhốt, giữ, khu vực tiêu hủy gia cầm, sản phẩm gia cầm ngay sau khi hoàn thành việc tiêu hủy.

1.6. Tại cửa khẩu, biên giới:

Cơ quan kiểm dịch thú y (Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn) phối hợp với các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu tham mưu cho Ban Quản lý cửa khẩu bố trí hố sát trùng và thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua cửa khẩu.

            III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG

          1. Tổ chức tuyên truyền

          Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài truyền thanh địa phương và thông qua các tổ chức chính trị - xã hội; trong đó tập trung tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh gia súc, gia cầm và vai trò, tác dụng, lợi ích của công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để nhân dân hiểu đúng và tích cực tham gia thực hiện.

          2. Các bước thực hiện tiêu độc, khử trùng

          Tất cả các khu vực khi tiến hành làm vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phải thực hiện theo hai bước: Dọn vệ sinh cơ giới trước, sau đó tiến hành phun tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất.

          3. Chuẩn bị vật tư, hóa chất, bảo hộ lao động

          - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, bảo hộ lao động cho công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng như: quần áo bảo hộ, ủng, găng tay, khẩu trang, hóa chất khử trùng phải được kiểm tra, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

          - Loại hóa chất sát trùng, cách tiến hành như đã áp dụng trong các lần vệ sinh tiêu độc khử trùng trước đây. Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị đủ máy móc, phương tiện, hóa chất, bảo hộ lao động để thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng hiệu quả và an toàn.

          4. Lực lượng tham gia

          Huy động đông đảo lực lượng nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thành lập các tổ, đội phun thuốc tiêu độc, khử trùng, nòng cốt là lực lượng đã, đang tham gia tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

UBND các huyện, thành phố; các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, nội dung kế hoạch và yêu cầu của tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để huy động đủ lực lượng, cử cán bộ về các địa bàn để chỉ đạo và trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tiêu độc, khử trùng.

          IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Những trang trại, gia trại chăn nuôi gia cầm tập trung, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện các nội dung trên dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và chuyên môn thú y.

2. Chủ phương tiện vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép chịu toàn bộ chi phí cho việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong quá trình xử lý gia cầm. Trong trường hợp chủ phương tiện chạy trốn, các lực lượng chức năng bắt giữ tự chi trả kinh phí hoặc báo cáo chính quyền địa phương để hỗ trợ kinh phí thực hiện.

3. UBND các huyện, thành phố

- Lập kế hoạch triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017 của địa phương trên cơ sở Kế hoạch này; Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn tổ chức các đội vệ sinh và phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình, chợ buôn bán gia cầm, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, khu nhốt giữ gia cầm;

- Bố trí nguồn kinh phí của UBND các huyện, thành phố để chi trả tiền công, xăng chạy máy phun tiêu độc khử trùng theo quy định.

- Hướng dẫn UBND các xã, phường thị trấn tiếp nhận hóa chất tại trạm thú y các huyện, thành phố để phục vụ công tác tiêu độc khử trùng tại các địa điểm theo kế hoạch.

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

          - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn đã được phân công.

          - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y bố trí cán bộ kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ hóa chất, tài liệu, bảo hộ lao động, kho chứa... đáp ứng yêu cầu của thánh vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; phân công cán bộ thú y giám sát địa bàn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật tiêu độc, khử trùng, đảm bảo đúng kỹ thuật, hiệu quả, an toàn cho người, động vật, phương tiện cùng với UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

          - Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền các cấp, chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở tích cực tham gia và hướng dẫn nhân dân làm vệ sinh, thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng; kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

          - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương hướng dẫn, đôn đốc làm vệ sinh, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ và xử lý kịp thời các tình huống bất thường xảy ra đối với môi trường trong quá trình sử dụng hóa chất tiêu độc, khử trùng.

          - Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn tỉnh.

          - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tập trung tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh gia súc, gia cầm; vai trò, tác dụng, lợi ích của công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và trách nhiệm của mỗi tổ chức, người dân trong phòng chống dịch bệnh, để mọi người dân hiểu đúng, thấy được trách nhiệm của mình và tích cực tham gia thực hiện.

          2. UBND các huyện và thành phố

- Xây dựng kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

          - Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc huy động lực lượng, tổ chức triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cho các đối tượng trên địa bàn quản lý.

          - Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các phòng chức năng huy động đủ số lượng người theo yêu cầu của công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại địa phương; kịp thời tiếp nhận, quản lý và phân phối vật tư, hóa chất, dụng cụ.

          - Phối hợp với các Sở, Ban, ngành cấp trên thực hiện giám sát, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

          - Kết thúc tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

         

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lý Vinh Quang

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn