Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại UBND thành phố Lạng Sơn (96 /TB-UBND ngày 06/3/2017).

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

tại UBND thành phố Lạng Sơn

 

 

 

 

          Ngày 28/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 53/GM-UBND về việc kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Tràng Định và thành phố Lạng Sơn, theo đó Đoàn kiểm tra số 1 do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn sẽ kiểm tra tại UBND thành phố Lạng Sơn từ 08 giờ 00’ ngày 09/3/2017 (thứ Năm).

Tuy nhiên, do có chương trình công tác đột xuất, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra thay đổi thời gian kiểm tra tại UBND thành phố Lạng Sơn như sau:

          Thời gian: Từ 15 giờ 00’ ngày 09/3/2017 (thứ Năm).

Các nội dung khác tại Giấy mời số 53/GM-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh không thay đổi.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các thành phần liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn