Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 06/03/2017 đến Chủ nhật ngày 12/3/2017)

Thứ Hai, 06/03/2017 - 10:04

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 06/3/2017

 

THỨ BA

Ngày 07/3/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 08/3/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 09/3/2017

THỨ SÁU

Ngày 10/3/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 11/3/2017

 

CHỦ NHẬT

Ngày 12/3/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h30 Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập LLVT quân sự tỉnh và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì

Từ 8h00 Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Tràng Định và xã Chi Lăng, Cao Minh

 

Sáng: 8h00 Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại thành phố Lạng Sơn

 

Sáng: Dự Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp Xuân Đinh Dậu, năm 2017

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự hội nghị tổng kết Tổng điều tra NN, NT năm 2016 và triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 

Công tác tại tỉnh Bắc Kạn

 

Dự hội nghị cuối kỳ dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc.

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp Xuân Đinh Dậu, năm 2017

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Sáng: Dự Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp Xuân Đinh Dậu, năm 2017

 

 

Chiều: Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h30 Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập LLVT quân sự tỉnh và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì

Sáng: Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng:  : Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 tại Đài phát thanh và Truyền hình

Sáng: Dự Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp Xuân Đinh Dậu, năm 2017

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn