Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, sơ kết quý I năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (56 /GM-UBND ngày 05/3/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, sơ kết Quý I  năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

 

 

          Thực hiện Công điện số 174/CĐ-VPCP ngày 03/3/2017 của Văn phòng Chính phủ mời dự “Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, sơ kết quý I  năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia”, UBND tỉnh mời các đại biểu dự Hội nghị như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh;

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 09/3/2017.

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Công Thương chuẩn bị báo cáo và các nội dung liên quan; chủ động liên lạc với  Bộ Tài chính (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) để tiếp nhận tài liệu và in đủ cho các thành phần dự Hội nghị; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ động chuẩn bị báo cáo liên quan.

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo), Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết cho phòng họp trực tuyến.

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, công tác phục vụ, đăng ký đại biểu dự Hội nghị với Văn phòng Chính phủ.

Trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu đến dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn