Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP (55/GM-UBND ngày 05/3/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến

triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và

phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP

 

 

 

 

Thực hiện Công điện số 167/CĐ-VPCP ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình Phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ chủ trì, UBND tỉnh mời các thành phần dự Hội nghị, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo UBND tỉnh.

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn (Ban chỉ  đạo 138 tỉnh Lạng Sơn - theo Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh).

          - Lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh và các Phòng, ban liên quan (do Công an tỉnh mời).

          - Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh (Nội chính, Khoa giáo – Văn xã).

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 07 tháng 3 năm 2017.

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh.

4. Công tác chuẩn bị:

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị Bài tham luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị; liên hệ với Bộ Công an để tiếp nhận báo cáo, in sao phục vụ Hội nghị.

b) Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ động chuẩn bị các báo cáo liên quan.

c) Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chuẩn bị phòng họp.

d) Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học – Công báo) chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật phục vụ Hội nghị trực tuyến.

Kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian trên (Đề nghị các đồng chí có mặt tại Phòng họp trước giờ khai mạc 10 phút)./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn