Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự Lễ trao Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu Trung chuyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (54/GM-UBND ngày 03/3/2017).

GIẤY MỜI

Dự Lễ trao Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu Trung chuyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn

 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn mời dự Lễ trao Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu Trung chuyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn như sau:

1. Thành phần:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Ban: Dân vận Tỉnh ủy, Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc.

- Đại diện Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC.

2. Thời gian: Từ 10h00 ngày 05/3/2017 (Chủ nhật).

3. Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh (tầng 4, trụ sở UBND tỉnh).

4. Công tác chuẩn bị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Văn phòng UND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cho buổi Lễ đảm bảo trang trọng, thiết thực.

Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn