Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2017 (49/GM-UBND ngày 23/02/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2017

 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2017 với các nội dung cụ thể sau:

          1. Thành phần mời:

- Thường trực Tỉnh ủy (có Giấy mời riêng);

- Lãnh đạo HĐND tỉnh (có Giấy mời riêng);

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện một số Cục, Vụ thuộc Bộ Ngoại giao (có Giấy mời riêng);

- Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh, các đoàn thể: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn;

- Đại diện lãnh đạo và 01 cán bộ phụ trách công tác đối ngoại của các sở, ngành: Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan;

- Đại diện lãnh đạo và 01 cán bộ phụ trách công tác đối ngoại của UBND các huyện và thành phố;

- Đại diện các tập thể được khen thưởng (có danh sách kèm theo);

- Công chức, viên chức Sở Ngoại vụ.

          2. Nội dung:

Triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2017.

3. Thời gian, địa điểm:

01 buổi, bắt đầu từ 14h00’, ngày 27 tháng 02 năm 2017 (thứ Hai), tại Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

4. Phân công nhiệm vụ:

- Sở Ngoại vụ xây dựng báo cáo.

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, Hội trường, tài liệu phục vụ, đón tiếp đại biểu dự Hội nghị.

 Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn