Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 27/02/2017 đến Chủ nhật ngày 05/3/2017)

Thứ Bảy, 25/02/2017 - 09:49

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 27/02/2017

 

THỨ BA

Ngày 28/02/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 01/3/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 02/3/2017

THỨ SÁU

Ngày 03/3/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 04/3/2017

 

CHỦ NHẬT

Ngày 05/3/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 (cả ngày)

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ chuyên đề

Sáng: Dự giao ban Thường trực tỉnh ủy

 

 

Chiều: Dự Lễ trao tặng Huân, Huy chương của Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam - tỉnh Lạng Sơn

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 (cả ngày)

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Đình Lập

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp HĐTĐ chủ trương đầu tư một số dự án

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Tiếp và làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Ngoại giao

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

 

 

Chiều:  14h Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại 2017

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Hữu Lũng và xã Vân Nham

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ chuyên đề

Sáng: Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Văn Quan và xã Hữu Lễ

 

 

Chiều: - 14h Họp Hội đồng nâng bậc lương

- 16 Họp HĐ thi đua khen thưởng tỉnh

Chiều: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02

Chiều: Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Chi Lăng và xã Bằng Mạc

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn