Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự Hội nghị triển khai các biện pháp ngăn chặn chủng vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác xâm nhiễm qua biên giới (48/GM-UBND ngày 23/02/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị triển khai các biện pháp ngăn chặn chủng vi rút cúm A/H7N9

và các chủng vi rút cúm gia cầm khác xâm nhiễm qua biên giới

 

 

 

Thực hiện Công văn số 1573/BNN-TY ngày 22/02/2017 và Giấy mời số 89/GM-BNN-TY ngày 22/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp ngăn chặn chủng vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác, UBND tỉnh mời các đại biểu dự Hội nghị như sau:

1. Thành phần:

- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chủ trì;

- Đại diện bộ, ngành Trung ương có liên quan; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, cơ quan các tỉnh biên giới, các tỉnh, thành phố có liên quan;

- Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn - Đồng chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn.

(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị, bộ phận chuyên môn trực thuộc liên quan tham dự).

2. Thời gian, địa điểm: 1/2 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 26/02/2017 (Chủ Nhật) tại Nhà khách A1, số 32 Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

3. Tổ chức thực hiện:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với bộ phận chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai các nội dung theo yêu cầu; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh, báo cáo của tỉnh về công tác phòng chống cúm A/H7N9 trên địa bàn.

- Sở Y tế báo cáo về công tác phòng chống cúm A/H7N9 trên người gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm nhất 10 giờ 00 phút ngày 24/02/2017 để tổng hợp chung.

Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn