Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 20/02/2017 đến Chủ nhật ngày 26/02/2017)

Thứ Hai, 20/02/2017 - 14:45

                TT

 

HỌ VÀ TÊN

THỨ HAI

Ngày 20/02/2017

THỨ BA

Ngày 21/02/2017

THỨ TƯ

Ngày 22/02/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 23/02/2017

THỨ SÁU

Ngày 24/02/2017

THỨ BẢY

Ngày 25/02/2017

CHỦ NHẬT

Ngày 26/02/2017

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự giao Ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 7h30 Kiểm tra công tác xây dựng, quy hoạch KCN Đồng Bành và cụm công nghiệp Quảng Lạc

Sáng: Dự giao ban Thường trực tỉnh ủy

 

 

Chiều: 14 Họp BCĐ xây dựng, thực hiện Đề án CCTTHC và cung ứng dịch vụ công; tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 13h30: Dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 tại Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Công tác tại tỉnh Kon Tum

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Công tác tại tỉnh Bình Định

Sáng:  8h Họp xem xét giải quyết một số công việc liên quan đến Khu đô thị Phú Lộc IV, TP. Lạng Sơn

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc với Đoàn công tác của ADB

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc với Đoàn công tác của ADB

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự giao Ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2017 tại huyện Bắc Sơn

Sáng: 8h Họp Hội đồng quản lý quỹ đầu tư

Sáng: 7h30 Kiểm tra công tác xây dựng, quy hoạch KCN Đồng Bành và cụm công nghiệp Quảng Lạc

Sáng: Gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã đầu xuân Đinh Dậu năm 2017

 

 

Chiều:  14h Họp với các Doanh nghiệp quản lý, kinh doanh các mỏ đất, đá, khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Chiều: Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2017 tại huyện Bình Gia

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự giao Ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự trao học bổng cho học sinh nghèo với Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Sáng: Dự hội thảo du lịch tâm linh

Sáng: Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2017 tại huyện Văn Lãng

 

 

Chiều: Dự Bế mạc Tuần văn hóa Du lịch Lạng Sơn

Chiều: 14h Làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Tối: Dự công bố Quyết định công nhận các xã ATK, đón nhận bằng xếp hạng di tịch quốc gia đặc biệt, khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn