Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Bến xe số 28A đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (400/VP-KTTH, ngày 17/02/2017).

Kính gửi: Sở Tư pháp.

 

 

Sau khi xem xét Công văn số 409/STP-BTTP ngày 13/02/2017 của Sở Tư pháp về việc “xin ý kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Bến xe số 28A đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn” đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Đồng ý với nội dung Kế hoạch tổ chức cuộc bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với khu đất Bến xe số 28A đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo đề xuất của Sở Tư pháp tại Công văn nêu trên.

 

2. Giao Sở tư pháp phối hợp với Sở Tài chính, UBND thành phố Lạng Sơn và các ngành có liên quan chỉ đạo, giám sát cuộc đấu giá theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.   

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn