Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc phối hợp tuyên truyền (398/VP-KGVX, ngày 16/02/2017).

Kính gửi:

 

- Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương;

- Cục Hải Quan, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh.

 

Văn phòng UBND tỉnh nhận được Công văn số 48/THĐN ngày 15/02/2017 của Ban Truyền hình đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam về việc tuyên truyền về Tuần Văn hóa – Du lịch Lạng Sơn năm 2017 và tình hình kinh tế thương mại, du lịch tỉnh Lạng Sơn, thời gian từ ngày 17/02 đến ngày 20/02/2017.

 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì làm đầu mối, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan của tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để Ban Truyền hình đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tác nghiệp theo nội dung đề nghị tại Công văn số 48/THĐN.

 

 (Gửi kèm theo Công văn số 48/THĐN qua eOffice).

Trân trọng đề nghị./.               

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn