Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp Ban chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (43/GM-UBND ngày 16/02/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ban chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

 

 

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, triệu tập cuộc họp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, cụ thể:

1. Thành phần:

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ trì;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo (được thành lập theo Quyết định số 394-QĐ/TU ngày 08/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn);

- Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-BCĐ ngày 23/11/2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy).   

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Thời gian: Một buổi, từ 14 giờ 00’ ngày 20/02/2017 (thứ Hai).

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Công tác chuẩn bị:

- Sở Nội vụ chuẩn bị báo cáo và các dự thảo văn bản, in gửi các thành phần dự họp;

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung liên quan.

Kính mời các đồng chí dự họp./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn