Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị và công tác quản lý Tòa nhà Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị (41/GM-UBND ngày 15/02/2017).

GIẤY MỜI

Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ

quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị và công tác quản lý Tòa nhà

Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị

         

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc;    

- Lãnh đạo Văn phòng, Phòng KTTH, KTN - Văn phòng UBND tỉnh;

- Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị;

- Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn.

2. Nội dung

Nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị; công tác quy hoạch vị trí kinh doanh và nhu cầu thuê các khu vực bán hàng tại tầng 1 của Tòa nhà Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị.

3. Thời gian, địa điểm

Từ 14h00, ngày 17/02/2017 tại Phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện dự án tòa nhà liên hợp và Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị.  

- Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo công tác quy hoạch các khu vực bán hàng tại tầng 1 của Tòa nhà Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị.

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổng hợp, báo cáo thẩm định phương án bố trí mặt bằng; danh sách các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký thuê địa điểm kinh doanh tại tầng 1 của Tòa nhà Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị.

- Các thành phần tham dự chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn