Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, Quy hoạch khu công nghiệp Đồng Bành, huyện Chi Lăng và khảo sát vị trí cụm công nghiệp Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn (61/TB-UBND ngày 15/02/2017).

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, Quy hoạch khu công nghiệp Đồng Bành, huyện Chi Lăng và khảo sát vị trí cụm công nghiệp Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn

 

           

Ngày 08/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Giấy mời số 35/GM-UBND về việc kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, Quy hoạch khu công nghiệp Đồng Bành, huyện Chi Lăng và khảo sát vị trí cụm công nghiệp Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, theo đó thời gian đi kiểm tra là 13 giờ 00 phút ngày 16/2/2017.

Do có chương trình công tác đột xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh thay đổi thời gian kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, Quy hoạch khu công nghiệp Đồng Bành, huyện Chi Lăng và khảo sát vị trí cụm công nghiệp Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, cụ thể:

Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 23/02/2017.

Các nội dung khác theo Giấy mời số 35/GM-UBND, ngày 08/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các thành phần liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn