Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 13/02/2017 đến Chủ nhật ngày 19/02/2017)

Thứ Hai, 13/02/2017 - 09:06

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 13/02/2017

 

THỨ BA

Ngày 14/02/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 15/02/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 16/02/2017

 

THỨ SÁU

Ngày 17/02/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 18/02/2017

 

CHỦ NHẬT

Ngày 19/02/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Công tác tại

tỉnh  Phú Thọ

Sáng: 8h Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự Lễ giao nhận quân năm 2017 tại huyện Chi Lăng.

 

Sáng: 8h Dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh

Sáng: Dự giao ban Thường trực tỉnh ủy

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Kiểm tra công tác ĐTXD, Quy hoạch KCN Đồng Bành và khảo sát vị trí cụm CN Quảng Lạc, TP Lạng Sơn

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: 8h Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự Lễ giao nhận quân năm 2017 tại thành phố Lạng Sơn

Sáng: Họp xem xét PA triển khai nguồn vốn hỗ trợ PTSX Chương trình XD NTM và PA phân bổ vốn sự nghiệp các  CTMTQG

Công tác tại

tỉnh Bình Định

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp xem xét Quy định về tổ chức đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Dự lễ giao nhận quân năm 2017 tại huyện Văn Quan

Sáng: 8h Họp với các DN có dự án đầu tư  bến bãi đỗ xe,  kiểm tra hàng hóa, kho ngoại quan tại khu vực các cửa khẩu

Sáng: Họp triển khai công tác quản lý hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa trên các phương tiện lưu thông trên đường

 

 

Chiều: 14h Họp về giá dịch vụ vệ sinh môi trường

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách

Chiều: Kiểm tra công tác ĐTXD, Quy hoạch KCN Đồng Bành và khảo sát vị trí cụm CN Quảng Lạc, TP Lạng Sơn

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Công tác tại

 tỉnh Phú Thọ

Sáng: 8h Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Dự lễ giao nhận quân năm 2017 tại huyện Lộc Bình

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h Làm việc với Sở Y tế

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn