Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp xem xét ban hành Quyết định quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh (38/GM-UBND ngày 13/02/2017).

GIẤY MỜI

Họp xem xét ban hành Quyết định quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và dự án Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca, huyện Đình Lập

 

 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 2/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét đề xuất ban hành Quyết định quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; xem xét dự án Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh quốc phòng huyện Đình Lập, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

a) Nội dung 1: Sở Tư pháp báo cáo dự thảo Quyết định quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp;

- UBND các huyện, thành phố: Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Phòng Kinh tế tổng hợp.

b) Nội dung 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc điều chỉnh quy mô dự án Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh quốc phòng huyện Đình Lập:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

- UBND huyện Đình Lập;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Phòng Kinh tế tổng hợp.

- Các nhà thầu thi công (do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật mời).

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ  14 giờ 00 ngày 16/02/2017 (thứ Năm).

3. Địa điểm:  Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

        Kính mời các đại biểu tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn