Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời dự họp triển khai công tác quản lý hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa trên các phương tiện lưu thông trên đường (37/GM-UBND ngày 10/02/2017).

GIẤY MỜI

Dự họp triển khai công tác quản lý hóa đơn, chứng từ

 đối với hàng hóa trên các phương tiện lưu thông trên đường

         

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Cục Hải quan, Cục Thuế, Công an tỉnh;

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;    

- Lãnh đạo: Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh, Trạm kiểm soát liên hợp Dốc quýt, Đội 389 tỉnh.

- Lãnh đạo Văn phòng, Phòng KTTH - Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nội dung

Triển khai các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa trên các phương tiện lưu thông trên đường.

3. Thời gian, địa điểm

Từ 08h00, ngày 17/02/2017, tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện

- Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp (Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp).

- Các thành phần tham dự chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn