Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, Quy hoạch khu công nghiệp Đồng Bành, huyện Chi Lăng và khảo sát vị trí cụm công nghiệp Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn (35/GM-UBND ngày 08/02/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, Quy hoạch khu công nghiệp Đồng Bành, huyện Chi Lăng và khảo sát vị trí cụm công nghiệp Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn

 

 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2017, UBND tỉnh tổ chức đi kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, Quy hoạch khu công nghiệp Đồng Bành, huyện Chi Lăng và khảo sát vị trí cụm công nghiệp Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Xây dựng; Công Thương; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc;

- Lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng, Chủ tịch thị trấn Chi Lăng;

- Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành, các nhà thầu tham gia dự án đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn mời);

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn (Đưa tin).

2. Thời gian, địa điểm: Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, thành phần của tỉnh tập trung tại trụ sở UBND tỉnh, xuất phát lúc 13giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 16/02/2017, đi kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, Quy hoạch khu công nghiệp Đồng Bành, huyện Chi Lăng. Sau đó Đoàn di chuyển về thành phố Lạng Sơn, khảo sát vị trí Quy hoạch cụm công nghiệp Quảng Lạc, xã Quảng Lạc. Sau khi kiểm tra, Đoàn họp tại phòng họp tầng 3, UBND tỉnh.

- Lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng, Chủ tịch thị trấn Chi Lăng tập trung tại cổng Nhà máy Xi măng Đồng Bành.

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc tập trung tại trụ sở UBND xã Quảng Lạc cũ, đón Đoàn sau khi đi kiểm tra khu công nghiệp Đồng Bành.

3. Công tác chuẩn bị:

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Chi Lăng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan công tác Quy hoạch, tình hình thực hiện đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp Đồng Bành.

- Sở Công Thương, UBND thành phố chuẩn bị hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến cụm công nghiệp Quảng Lạc.

- Các Sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, chuẩn bị tài liệu, báo cáo liên quan đến nội dung kiểm tra.

- Phương tiện: Lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh (xe Văn phòng UBND tỉnh); các Sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường (xe Sở Công Thương); các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (xe Sở Giao thông vận tải); Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Phóng viên Báo, Đài (xe Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn).

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn