Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 06/02/2017 đến Chủ nhật ngày 12/02/2017)

Thứ Hai, 06/02/2017 - 07:34

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 06/02/2017

 

THỨ BA

Ngày 07/02/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 08/02/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 09/02/2017

 

THỨ SÁU

Ngày 10/02/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 11/02/2017

 

CHỦ NHẬT

Ngày 12/02/2017

 

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp giao Ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới

 

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (kỳ thứ 16)

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự giao ban Thường trực tỉnh ủy

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: : Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp giao Ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Họp nghe về phương án thiết kế điều chỉnh công trình nhà khách A1

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp giao Ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp chuẩn bị nội dung tổ chức gặp mặt của lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn và doanh nghiệp XNK hàng hóa

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Gặp mặt với hệ thống Ngân hàng trên địa bàn

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp giao Ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (kỳ thứ 16)

Sáng: Dự khai mạc Hội Báo xuân Xứ Lạng 2017

Sáng: Dự ngày Thơ tết Nguyên tiêu Đinh Dậu 2017

 

 

Chiều: 14h Họp Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập LLVT quân sự tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn