Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017

Thứ Năm, 12/01/2017 - 08:37

UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017. (Kế hoạch số: 06 /KH-UBND, ngày 11/01/2017).

 

Ảnh minh họa

Kế hoạch tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

 

Tổ chức tự kiểm tra 95% trở lên văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2017; kiểm tra theo thẩm quyền đạt từ 95% trở lên văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành; kiểm tra văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 và trước năm 2016 nhưng chưa được công bố theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, thời gian công bố trước ngày 31/01/ 2017./.

 

 Hằng Chi

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn