Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kế hoạch thực hiện giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở từ năm học 2016-2017

Thứ Tư, 11/01/2017 - 16:07

UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở từ năm học 2016-2017. (Kế hoạch số: 05/KH-UBND, ngày 11/01/2017).      

 

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả nguyên lý giáo dục học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.   

 

Nội dung giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở gồm 03 môn: Lịch sử, Địa lý,  Ngữ văn với tổng số tiết là 35 tiết (trong đó: môn Lịch sử tổng số 05 bài, thời lượng 09 tiết học; môn Địa lý tổng số 02 bài, thời lượng 04 tiết và chỉ thực hiện ở lớp 9; môn Ngữ văn tổng số 22 bài, thời lượng 22 tiết học).

 

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức biên soạn, thẩm định để ban hành tài liệu giáo dục địa phương./.

 

Hằng Chi

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn